Epona Interiors
Domluvte si osobní schůzku

tel: +420 777 999 926
e-mail: info@eponainteriors.cz
Na kopečku 1,
Praha 8 - Libeň
Zavolejte nám +420 777 999 926

PRAVIDLA SOUTĚŽE pořádané na facebookové stránce Epona Interiors

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem této facebookové soutěže je firma Epona Interiors s.r.o. IČO: 24838837, sídlem Na kopečku 1282/1, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha (dále jen „vyhlašovatel“).

2. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na facebookové stránce firmy Epona Interiors: https://www.facebook.com/EponaInteriors/

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 9. 12. 2019 a končí dne 23. 12. 2019.

4. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRA

Soutěže se mohou zúčastnit pouze residenti České republiky starší 18 let (dále jen „soutěžící“).

Podmínky

účastníkem soutěže se stává každý, kdo splní následující podmínky:

  1. správně odpovědět do komentáře u soutěžního příspěvku na otázku „Jaký je název firmy, pro kterou letos vyhlašovatel realizoval rozsáhlou změnu interiéru tzv. na klíč.“ Nápověda: v průběhu roku byl tento projekt představen formou miniseriálu na facebookové stránce vyhlašovatele.
  2. pomocí tlačítka „To se mi líbí“ podpořit svým hlasem soutěžní příspěvek
  3. pomocí tlačítka „To se mi líbí“ podpořit svým hlasem facebookovou stránku vyhlašovatele

Výhra

Set „Není jehličí jako jehličí“, obsahující vánoční stromeček k vlastnímu vypěstování Grow Cube, láhev ginu OMG (0,1l) a láhev limonády Kinley tonic (0,25l)

Počet výherců

Ze všech soutěžících, kteří splní výše uvedené podmínky, vybere vyhlašovatel 10 výherců.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook.

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výherce osobně vyhlašovatel kontaktuje za účelem domluvy předání výhry. Zapojením do soutěže a splněním soutěžních podmínek uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry výhercům a marketingové účely po dobu 12 měs. od data ukončení soutěže. Za osobní údaje jsou v tomto případě považovány: jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresa u výherců, případně emailová adresa nebo telefonní číslo. Poskytnutí uvedených osobních údajů je podmínkou pro předání výhry.

Vyhlašovatel tímto informuje každého soutěžícího, který poskytl v soutěži své osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

O vítězství v soutěži kontaktuje vyhlašovatel všechny vítěze dne 24. 12. 2019. Výhra bude k dispozici k osobnímu vyzvednutí v sídle vyhlašovatele od 6.1.2020 po dobu 1 měsíce. Vyhlašovatel nabízí výhercům po dohodě zaslání výhry prostřednictvím České pošty na náklady vyhlašovatele do místa bydliště výherce.

6. ZÁVĚR

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo učinit rozhodnutí ve všech záležitostech týkající se pořádání soutěže i mechanismu výběru výherců. V případě jakýchkoliv nejasností se může soutěžící obrátit na vyhlašovatele na adrese michal.kourimsky@eponainteriors.cz

V Praze dne 9. 12. 2019
Epona Interiors s.r.o.